fbpx

CRM

Pratite tokove upisa, liste čekanja i planirajte resurse. Ojačajte vezu sa roditeljima i obaveštavajte ih o aktivnostima. Poboljšajte efikasnost u samoj ustanovi i podignite komunikaciju sa zaposlenima i roditeljima na viši nivo.

Praćenje napretka dece

U skladu sa svojim planom rada kreirajte jedinstvene evaluacije i pratite razvoj dece na dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou.

Centralizacija i kontrola

Sve informacije vezane za vašu ustanovu se čuvaju na jednom mestu potpuno bezbedno i možete im pristupiti u bilo kom momentu sa vašeg telefona ili računara.

Brendirana mobilna aplikacija

Mobilne aplikacije koje smo razvili u potpunosti prate brend identitet vaše ustanove. Omogućite roditeljima jedinstven uvid u aktivnosti vrtića i praćenje napretka dece.

Automatizacija finansija

GoKinder centralizovani finansijski sistem vam omogućava da pratite i u svakom trenutku imate detaljan izveštaj prispelih / primljenih uplata kao i detaljan pregled dugovanja koji se automatski ažurira.

HR modul i profesionalni razvoj zaposlenih

Centralizujte sve podatke o svojim zaposlenima, vodite računa o njihovom napretku i pratite sve aktivnosti sa jednog mesta koristeći GoKinder HR modul. U svakom trenutku su vam dostupne informacije o svemu vezanom za karijerni napredak zaposlenih, od slobodnih dana do seminara koje je vaspitač pohađao u odredjenom periodu.